Založ si blog

Šafárenie na Košickej župe alebo župan vyzlečený donaha

Pondelkové zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom poslanci prejednávali výsledky kontroly na župnom úrade, malo viacero zaujímavých momentov. Prvým momentom je, že volič mal možnosť konečne sa presvedčiť, že jedna vec sú volebné sľuby a druhá vec je povolebná realita. Druhým momentom je nemenej závažné zistenie, že niektorí poslanci z tábora podporujúceho terajšieho župana v podstate ani nevedia, o čom rokujú alebo čo už v minulosti sami schválili. Napokon posledným poznaním je skutočnosť, že voči vedeniu župy sa stavajú aj samotní zástupcovia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, čo je vec v minulosti nevídaná.

Poďme si teda priblížiť jednotlivé momenty, ktoré v človeku vzbudzujú minimálne „podozrenie“, že na Košickej župe sa dejú veci, ktoré sú na kilometre vzdialené od toho, aby sa o nich dalo povedať, že sú v súlade s kostolným poriadkom.

Niektoré denníky v lete tohto roka priniesli informácie o predražených tendroch, skrývaní tendrov a prepojení medzi zmluvnými partnermi a osobou predsedu Trnku. Ďalšie informácie hovorili o tom, že z úradu bolo prepustených viacero ľudí, ktorých počet ďaleko presahuje rámec toho, ktorý je pri personálnych zmenách na politickom poste v tejto súvislosti obvyklý. Padla aj informácia o výške vyplateného odstupného, ktoré bolo slovami riaditeľa úradu KSK J. Ďorka odôvodňované tým, že na toto odstupné mali odchádzajúci zamestnanci nárok podľa kolektívnej zmluvy uzavretej za predcházajúceho vedenia.

Krajskí poslanci na júnovom zasadnutí zastupiteľstva schválili uznesenie, podľa ktorého žiadajú hlavného kontrolóra KSK, aby vykonal kontrolu na župnom úrade zameranú na dodržiavanie pracovných predpisov v súvislosti s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov. Hlavný kontrolór si podľa schváleného uznesenia mal posvietiť aj na verejné obstarávanie na služby súvisiace s implementáciou Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov.

V kontexte zverejnených výsledkov asi nikoho neprekvapí fakt, že za návrh predložený R. Lenártovou nehlasoval s výnimkou jediného poslanca žiadny z poslancov zaradený v klube, ktorý v tom čase podporoval súčasného župana Trnku.

Zverejnené výsledky z kontroly možno považovať za priam až škandalózne, pretože sa ukázalo, ako vzdialená je realita od predvolebných sľubov. Asi je pravda, že v predvolebných časoch platí staré známe, nikto voličovi nemôže dať toľko, čo mu nejeden kandidát sľúbi…

Vyplatené odstupné a odmeny zamestnancom v sume, ktorá dosahuje takmer 300 tisíc eur a 5 násobne predražený tender, tak to je fakt niečo, čo sme v Košickom kraji už dlho nevideli. Ja byť na mieste vedenia župy, tak sklopím uši a som ticho. Posvietili si na mňa, chytili ma a obnažili. Ok, budem ticho, nech to nejako rýchlo prehrmí. Ale vedenie župy si povedalo NIE!! Do médií dávajú vyjadrenia typu: Nič sme neporušili! Alebo typu: Síce sme vyplatili, ale z dlhodobého hľadiska ušetríme.

Faktom však je, že vedenie župy skončilo s niektorými zamestnancami pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu. Zákonník práce pri takomto skončení nepriznáva, ešte raz opakujem, nepriznáva zamestnancovi nárok na odstupné. Odôvodňovať to tým, že ich miesta by boli neskôr aj tak zrušené, je povedané nanajvýš slušne, minimálne zavádzajúce. Skoro každý, kto je niekde zamestnaný a nemusí byť právnik vie, že samotné zrušenie miesta ešte neznamená automaticky výpoveď… Pretože na to, aby zamestnanec mohol dostať výpoveď kvôli organizačným zmenám, tak sa musí stať nadbytočným. A nadbytočným sa stane vtedy, keď zamestnávateľ nemá inú prácu, ktorú by mu mohol ponúknuť alebo zamestnanec túto ponúknutú prácu odmietne.

Keďže toto sa nestalo a vedenie župy proste nevedelo, ako sa zbaviť úradníkov z predchádzajúcej garnitúry, tak vymyslelo spôsob, že im ponúkne dohody a dá odstupné v takej výške, na akú by mali nárok podľa zákona a kolektívnej zmluvy, keby sa stali nadbytočnými. Celkom šikovné, keby na to neprišiel hlavný kontrolór. Ten poukázal na to, že župa nemala právo vyplatiť tieto finančné prostriedky, pretože kolektívna zmluva sa na tieto prípady nevzťahovala a okrem Zákonníka práce je tu ďalší zákon, ktorý reguluje používanie verejných financií a tým je Zákon o rozpočtových pravidlách. Ten upravuje používanie verejných prostriedkov. Ak je niekto podnikateľ a nakladá fakticky s vlastnými peniazmi, tak ten môže svojmu zamestnancovi dať odstupné vo výške aj dvojročného platu ak chce. Ale župa nie je súkromná firma a finančné prostriedky, s ktorými nakladá nie sú peniaze vedenia župy!

Tento „prešľap“ ako aj ďalšie kontrolou vytýkané nedostatky naznačujú odborný deficit personálneho obsadenia župného úradu. Napokon aj samotná obhajoba voči výsledkom kontroly zo strany vedúcej právneho oddelenia župy by bola fajn. Ale ako jej to aj sám hlavný kontrolór vo svojej reakcii pripomenul, len keby nečítala z tri roky starého a tohto času neplatného zákona…(číslo zákona síce trafila) Hanba na tri generácie!

Samotná rozprava k výsledkom kontroly priniesla viacero momentov, ktoré sa doslova zapíšu do zlatého fondu výrokov a vystúpení v krajskom zastupiteľstve…. K vystúpeniu predsedu poslaneckého klubu OĽANO, SAS, KDH, NOVA R. Javorského a k jeho otázke, či kontrola hlavného kontrolóra týkajúca sa tendra a zmluvy na implementáciu GDPR prišla z jeho podnetu, poviem len toľko, že ako kandidát na primátora Spišskej Novej Vsi by mal ísť príkladom a pripravovať sa na zasadnutia zastupiteľstva. Určite by mu potom neušlo, že kontrolu na túto zmluvu schvaľovalo samotné zastupiteľstvo! Možno keby v júni tohto roka hlasoval za túto kontrolu, tak by si to pamätal…možno. O chabej príprave na zasadnutie svedčí aj ďalšia Javorského otázka, v ktorej sa pýtal na stav iných kontrol… Pritom by si stačilo prečítať materiály k bodu týkajúceho sa plnenia uznesení, za ktoré hlasoval v ten istý deň. Ale to by jeden musel mať aspoň tušenie, za čo hlasuje a čo sa bude na zastupiteľstve prejednávať, všakáno. Hlavne že sa niečo opýtal 😊

K vystúpeniu riaditeľa župného úradu J. Ďorka sa asi ani netreba vyjadrovať, pretože ten len prečítal, čo mu pravdepodobne niekto pripravil a zase len zopakoval, že odstupné bolo vyplatené na základe kolektívnej zmluvy. Nič to, že diskutujúci už boli v rámci tejto problematiky niekde inde a bolo jasné, že na zlaté padáky sa kolektívna zmluva nevzťahuje… Možno by bolo potrebné venovať viac času riadeniu úradu a menej času honu na čarodejnice.

O tom, že niektorí poslanci asi majú problém s orientáciou v priestore a čase svedčia príspevky L. Rovinského, ktorý vytýkal svojmu opozičnému kolegovi J. Jakubovovi, že obsah jeho príspevku prekračuje tému rozpravy, keď hovorí o porušení povinnosti zo strany župného úradu v oblasti zverejňovania voľných pracovných miest. A pritom táto problematika bola tiež predmetom kontroly…

Samotné vystúpenia smeráckych poslancov predstavovali pomyselnú spanilú jazdu. Ťažko im to vyčítať, vedenie župy im na to svojimi prešľapmi dalo príležitosť a patrične ju využili. Garde sa obrátilo a smeráci sa dostali do pozície kritizujúcich voči tým, ktorí ich doteraz kritizovali.

Vystúpenia podpredsedu župy D. Rusnáka, ktorému zjavne chýbali fakty, alebo vystúpenie M. Kravčíka, z ktorého je zrejmé, že tento poslanec nemá ani elementárne znalosti o tom, ako funguje financovanie školstva už len podčiarkujú nemohúcnosť tohto zoskupenia, ktorá v súčasnosti vládne na Košickej župe a o ktorej sa v Košiciach už otvorene začína nahlas hovoriť. A výsledky tejto kontroly sú toho dôkazom.

O to absurdnejšie sú vyjadrenia župana Trnku pre médiá, keď uviedol, že s tými zamestnancami by sa rozlúčili tak či onak, či už z organizačných dôvodov alebo pre nízke pracovné nasadenie. Alebo že sa jednalo o členov politickej strany SMER – SD a podobne. To že ešte pred dvoma týždňami hovorili o tom, že postupovali v súlade so zákonom a chceli sa s týmito zamestnancami slušne rozlúčiť, tak na to akoby sa zabudlo. Veď keď niekto nepodáva riadne výkony, tak sa s ním rozlúčim výpoveďou a nie dohodou, ku ktorej mu pribalím ešte zlatý padák v podobe niekoľko mesačného odstupného. Ale asi to bude tým, že z cudzieho sa rozdáva omnoho lepšie ako zo svojho, však? Najlepšie na tom všetkom je, že župan týmto vyjadrením v podstate poprel to, čo župa doteraz používala na svoju obranu, keď prepúšťanie odôvodňovala organizačnými zmenami. Nehovoriac o tom, že za bačovania súčasného vedenia župy došlo k zvýšeniu funkčných miest o 25!! Z tohto vyjadrenia samotného župana museli mať marketéri župy určite radosť, ale nevadí, pretože pre budúcnosť budú vedieť, že ho nemajú púšťať pred média samého… Musím však uznať, že freestyle to bol parádny.

Inak na margo vyplácania odstupného už len toľko, že KSK tým dal návod pre organizácie v jeho pôsobnosti… Je potrebné prepustiť zamestnanca napríklad z dôvodu, že nepodáva výkon a bojíte sa súdneho sporu? Nevadí! Dajte mu odstupné a určite sa dohodnete.

Vo víre vášní (!) však celkom zaniklo pomerne závažné kontrolné zistenie, podľa ktorého si župa objednala služby na implementáciu nariadenia v oblasti GDPR až 5 – násobne drahšie ako iné župy. Veď netečie z môjho… Že župan Trnka zrušil zverejňovanie výziev na podávanie ponúk na internete a postačuje iba prieskum v štýle tri ponuky a vybavené? Transparentnosť non plus ultra.

O grandiózne finále pondelkového rokovania krajského zastupiteľstva sa však postarali dve dámy, ktorým patrí všetka česť, pretože verejne vystúpiť pred poslancami a vedením župy s kritikou pomerov na župe, tak to sa len tak nevidí! V minulom blogu som sa venoval situácii na Škole úžitkového výtvarníctva, ktorá vyvoláva otázky, či táto škola nie je úmyselne vťahovaná do predvolebnej kampane kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva Žarnaya a Pappa. Z vystúpenia zamestnankyne tejto školy mám pocit, že moje otázky boli namieste a vyzerá to tak, že pôda krajského zastupiteľstva bola za zneužitá na predvolebnú kampaň. Či to bolo cielené, to ponechám na vašej úvahe.

Bolo by nefér nespomenúť aj vystúpenie riaditeľky SOŠ Gemerská, v ktorom kritizovala zásahy do vnútorných záležitostí školy zo strany poslanca zastupiteľstva podporujúceho súčasného predsedu Trnku, ktorý je zároveň členom rady školy pri SOŠ Gemerská. Nuž čo, predvolebná kampaň vrcholí a vyzerá to tak, že niektorí kandidáti sa radi štylizujú do postavenia policajta, prokurátora a sudcu zároveň. To však nie je nič nové. Len otázkou zostáva, prečo rieši pracovnoprávne veci týkajúce sa pracovného voľna na inej a podotýkam samostatnej organizácii (!) riaditeľ Úradu KSK J. Ďorko? Návrat totality a centralizmu?

Čo dodať na záver? Snáď iba toľko, že výsledky kontroly, vystúpenia niektorých poslancov a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vyzliekli vedenie župy takpovediac úplne donaha. A čo sa skrýva pod tými, často médiami prezentovanými ako peknými, šatami? Personálna a odborná mizéria? Alebo žeby ešte smrad z netransparentnosti, nehospodárnosti, rodinkárstva a klientelizmu?

 

Kto má záujem, tak pripájam linky na zastupiteľstvo:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=137 – jednotlivé body a materiály k zasadnutiu

https://startup.vucke.sk/SoundIndex/zasadnutie_2018-10-22/HerSie/HerSieHtml5.html – zvukový záznam zasadnutia (rozhodne stojí za to si vypočuť)

Nástenkové tendre Košickej župy alebo ako sa strápniť pri ich obhajobe

05.03.2019

Šírenie hoaxov a konšpirácii je dnes v móde. V dnešnej dobe nemožno od ľudí očakávať, že si každú informáciu budú starostlivo overovať. Skrátka – nie je na to čas. Ak niekto zvolí viac »

Malá domov TIS a celej Košickej župe

06.02.2019

Keď si myslíte, že o podozrivých praktikách, nekompetentnosti a iných verejných tajomstvách Košickej župy viete všetko a máte pocit, že horšie to už ani nemôže byť. Verte, že môže... viac »

Keď firmy Polačekovho riaditeľa obchodovali s dopravným podnikom

25.01.2019

Predstavte si, že po nástupe do funkcie primátora zistíte, že mestský podnik zabezpečujúci hromadnú dopravu vo vašom meste je finančne na kolenách. Za účelom jeho ozdravenia oslovíte takzvaných viac »

zeman, babiš

Vedenie ČSSD odhlasovalo zotrvanie vo vláde

23.08.2019 21:50

Česká koaličná vláda, zložená z hnutia ANO a sociálnych demokratov (ČSSD) a podporovaná komunistami, pokračuje.

poľsko, tatry, búrka, blesk, vrtuľník, helikoptéra

Búrku v Tatrách Poliaci prirovnávajú k teroristickému útoku, nezvestných už našli

23.08.2019 21:04

Vyhlásil to v piatok predstaviteľ horskej záchrannej služby na poľskej strane.

poľsko, tatry, búrka, blesk

SHMÚ vyzýva turistov na opatrnosť, v prípade búrok majú zísť do nižších polôh

23.08.2019 20:02

Ak chcú turisti vyraziť do hôr aj v prípade hroziacich búrok, mali by ísť skoro ráno a sledovať oblohu a radar.

PEOPLE-JEFFREY EPSTEIN/DOCUMENTS

Francúzsko začalo vyšetrovať sexuálne zločiny proti deťom súvisiace s Epsteinom

23.08.2019 18:20

Možné obvinenia sa týkajú znásilnenia a sexuálneho obťažovania neplnoletých osôb, pričom niektoré mali menej než 15 rokov.

robertaksel

Sekera na politických trollov

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 26681x
Priemerná čítanosť článkov: 2426x

Autor blogu

Kategórie